Dojde k likvidaci asi 2000 neziskovek působící v sociální oblasti?

V průběhu letošního roku jsme si jako členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (NNO) kladli otázku, proč byl standardní Rozbor financování NNO připravovaný již po několik let Centrem pro výzkum neziskového sektoru při Masarykově univerzitě vládou zamítnut. Data z této studie sice v mediálním prostoru kolují, nejsou však oficiální. V souvislosti s usnesením vlády č. 668 ze 17. 10. 2018 se účel zamítnutí objasnil. Vláda nemá zájem o existenci veřejně dostupných dat z oblasti NNO, aby mohla manipulovat a mlžit.
V příštím roce výrazně vzroste financování v oblasti tělesné výchovy a sportu. Zatímco v ostatních oblastech státní dotační politiky dochází ve srovnání s rokem 2016 jen k mírnému kolísání, u sociálních služeb by mělo dojít dle říjnového usnesení vlády k dramatickému poklesu, a to o 3,2 miliardy Kč. Je však třeba vzít v úvahu, že právě v roce 2017 došlo ke změně metodiky evidence, protože státní prostředky na sociální služby jsou rozdělovány prostřednictvím krajů. Možná nebude pokles tak hrozivý, dokonce by prý mělo dojít k nárůstu o 53,4 milionu Kč. Ale ve srovnání s čím, když data dostupná nejsou? Současná vláda se holedbá úsilím o transparentnost, ale tento případ je přesným opakem.
Pokud bude někdo na základě dostupných dat protestovat, bude to vítaná příležitost pro premiéra kontrovat, že tomu nikdo kromě něj nerozumí. Záměrná mlha a chaos jsou tedy vhodným marketingovým nástrojem, jak oponenty umlčet.
Věříme, že toto pro neziskovky působící v sociální oblasti likvidační rozhodnutí, které proběhlo ve vší tichosti, bude doplněno financemi z jiné kapitoly. V létě prohlásila ministryně financí Schillerová (ANO), že by se jí líbilo krácení dotací o 3 miliardy Kč. To vyvolalo zděšení mezi neziskovými organizacemi a mnohé tvrdily, že by bez peněz od státu skončily. Premiér Babiš později rovnal spor tím, že si slova Schillerové novináři i veřejnost špatně vysvětlili. Ve skutečnosti k tomuto krácení ve státní dotační politice došlo, ale nikoliv pro celý neziskový sektor, ale hlavně pro sociální služby, ačkoliv ministryně ve výše uvedeném vyjádření prohlašovala, že právě na tomto sektoru šetřit nehodlá.
Jedná se skutečně o cílenou likvidaci nejméně 2 tisíců neziskovek, které státní dotace čerpaly? To nevíme. Jedna věc je však již dnes jistá. Důsledkem nepřehledné situace bude oslabení občanské společnosti v ČR.
V odkazu níže si můžete přečíst celý komentář předsedkyně ANNO ČR Ing. Martiny Berdychové k současné státní dotační politice vůči neziskovému sektoru:
Státní dotační politika 2019: Ještě horší, než jsme doufali? – Asociace nestátních neziskových organizací. Státní dotační politika 2019: Ještě horší, než jsme doufali? 24.10.2018 2018 2019 ANNO ČR…