Tisková informace 22.října 2018
Spolupráce jihočeských Informačních center pro mládež a krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích.

V pátek 19. října 2018 se v prostorách krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích uskutečnilo školení zaměstnanců Úřadu práce ČR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje s názvem „Partnerské instituce EURES“.

 

Při té příležitosti byli osloveni zástupci jihočeských Informačních center pro mládež (ICM) s
nabídkou prezentace svých aktivit na tomto školení. Zřejmě proto, že se jihočeská ICM, členové
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR z.s. (AICM ČR z.s.) a členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. ( Asociace NNO JČK z.s.), dlouhodobě zabývají problematikou zaměstnanosti včetně evropských souvislostí.
Prezentace aktivit a činností ICM byla strukturována v podstatě do dvou vzájemně propojených oblastí informačně poradenských služeb – Vzdělávání a Práce a zaměstnanost. Účastníci školení byli seznámeni zejména s produkty ICM v tiskové i elektronické formě, které jsou prostředkem distribuce informačně poradenských službe ICM v daných oblastech nejen pro mládež a pracovníky s mládeží. A tak, jako u jiných příležitostí i pracovníci Úřadu práce projevili zájem o publikace vydané ICM – aktuálně je k dispozici 9 titulů. V oblasti práce a zaměstnanosti například publikace Jak napsat žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis.
Společnou parketou všech zúčastněných na školení byly evropské informace, systémy a projekty.
A i zde mají ICM nejen v dané oblasti co nabídnout. A tak nemohly v prezentaci chybět aktivity
ICM v Eurodesku, programu ERASMUS+Mládež v akci, Evropské dobrovolné službě, atd. A odtud byl již kousek uvést v prezentaci, že ICM nejsou jen informačně poradenské služby, ale že ICM nabízejí podporu praktických pracovních dovedností a příležitostí i evropského rozměru. Ať už se týká například Eurodesku či Evropské dobrovolné služby, tak i například Dobrovolnictví jako taskového, či nabídkou praxí a stáží V ICM, vytvářením společensky účelných pracovních míst ve spolupráci s Úřady práce, umožňování výkonu obecně prospěšných prací ve spolupráci s Mediační a probační službou či prostřednictvím například výměn mládeže evropského programu pro děti a mládež ERASMUS+. ..
A tak asi nikoho nepřekvapí, že bylo o čem diskutovat a že se tím pádem prezentace ICM „trošku“ protáhla… Nikomu to ale nevadilo a již se začínají připravovat i další společné vzdělávací aktivity jihočeských ICM a krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích. Už jen třeba proto, že například dvacáté deváté Generální shromáždění European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) přijalo v portugalském Cascais 27. dubna 2018 aktualizovanou Evropskou chartu informací pro mládež….
Václav Pavlík, Jan Čermák a Vlastimil Kopeček