Další tiskovina pro neziskovky

Asociace NNO České republiky začala vydávat bulletin! Náš občasník už funguje několik let, a tak jsme rádi, že i celorepubliková střešní asociace má svou tiskovinu.

Kdo přišel na zářijovou konferenci o sociálním podnikání pořádanou v Praze, mohl si odnést první vydání bulletinu ANNO ČR, v němž najde informace nejen o činnosti Asociace nestátních neziskových organizací v ČR a aktivitách jejích členů, ale i o širším vývoji postavení neziskového sektoru v ČR. Celé vydání si můžete stáhnout v PDF na webu https://bit.ly/2pdTicP.