NEPŘEHLÉDNI: Sociální podnikání 13. 9. 2018

Naše střešní organizace Asociace NNO České republiky pořádá v září tohoto roku konferenci, jejímž tématem bude sociální podnikání v širších souvislostech. Žádáme proto naše členské organizace, aby na svých webových stránkách tuto akci propagovaly.

Přihlaste se na akci prostřednictvím tohoto formuláře: https://goo.gl/forms/JOiwLSFxR3Qk6oSu1

Termín konání: 13. 9. 2018, od 9:00 do 16:00

Místo konání: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Představíme si koncept sociálního podnikání a jeho různá pojetí. Seznámíme se s finančními nástroji a poslechneme si příběhy lidí, kteří v oblasti sociálního podnikání dosáhli úspěchů. Pozvání k účasti také přijali zástupci korporátních společností, platforem pro networking, Ministerstva práce a sociálních věcí i akademické obce. Na závěr konference se pokusíme najít odpovědi na otázky, zda je zapotřebí legislativní úprava, jaké jsou sociální či ekonomické dopady sociálního podnikání do společnosti, nebo proč je prospěšné se síťovat, vytvářet platformy a sdílet informace.

Na akci bude zajištěno drobné občerstvení.

Účast je zdarma a počet míst je omezen.