Červnový kulatý stůl

PRAHA – Dovolujeme si vás pozvat na další kulatý stůl ANNO ČR tematicky věnovaný sledování dopadu společensky prospěšných organizací, a to 13. června dopoledne do Kampusu Hybernská…

Proč sledovat dopad? K čemu je to dobré a jak s danými informacemi dále pracovat? Co je to Impact Academy a jak může být přínosná pro Vaši organizaci?

Budeme si společně povídat o tom, co je to sledování dopadu, jaké lze k tomu využít nástroje a v čem Vám a Vaší organizaci může být tato aktivita přínosem. Dozvíte se konkrétní rady a příklady. Bude Vám představena cesta jedné NGO organizace, která se svůj dopad rozhodla sledovat.

Termín: 13. 6. 2018 od 9.30 do 12.00
Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Přednášející:
Veronika Pavlovská, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Barbora Komberec Novosadová, Ashoka
Lucie Matoušková Lankašová, KOKOZA, o.p.s.

Na akci bude zajištěno drobné občerstvení. Účast na akci je zdarma a počet míst je omezen.

Přihlášení na akci probíhá přes registrační formulář: http://goo.gl/forms/aHB5D8i5jVCMXUu02