JIHOČESKÉ ŠKOLNÍ ČASOPISY A NOVINY UŽ ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 27. dubna 2018 dopoledne se v kině KOTVA konal 8. ročník Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. 
Akci pořádala Jihočeská Informační centra pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor, členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. a Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka, člena Rady Jihočeského kraje, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje. 
Do soutěže se přihlásilo v sedmi kategoriích 27 školních časopisů a novin z 24 základních a středních škol Jihočeského kraje.
Pohled do sálu, ale ještě tu nejsou všichni....

Organizátoři soutěže v kraji se každoročně snaží o to, aby program, jehož hlavním bodem je vyhlášení vítězů, pozvaným zástupcům všech redakcí školních časopisů přinesl i další, pro jejich práci vhodnou, přidanou hodnotu ve formě setkávání se se zajímavými osobnostmi české žurnalistiky, kultury, společenského života ad.
Tento záměr se podařilo také letos velmi dobře naplnit. A tak se účastníci akce měli možnost „naživo“ setkat s novinářem a cestovatelem Tomášem Poláčkem, který hovořil o své cestě k novinářské práci, o způsobech hledání a získávání námětů pro své články a samozřejmě o
cestování… Druhým hostem programu pak byla Ing. Pavla Slípková z českobudějovického EUROCENTRA, která mladým redaktorům představila nejenom možnost zapojení se do velmi zajímavé aktivity „NAVRHNI PROJEKT aneb jak realizovat svůj vlastní projekt z evropských peněz“, ale také svoji osobní cestu studiem, působením v zahraničí na brigádách a stážích.
Zúčastnění tak získali zajímavý a inspirující příklad životní poutě za vzděláním a uplatněním v praxi…
Třetí část programu pak všechny účastníky zavedla, prostřednictvím projekce zcela nového českého dokumentárního filmu Planeta Česko, do přírody, kterou máme všichni téměř hned za svými domovním dveřmi…
Zlatým hřebem pak bylo vyhodnocení a předání cen nejlepším redakcím školních novin a časopisů z Jihočeského kraje. S krátkým úvodním hodnotícím slovem vystoupil nejdříve předseda odborné poroty, novinář Jiří Riki Řeháček, který konstatoval, že do soutěže přihlášené
časopisy mají rok od roku zvyšující se kvalitu a motivoval zástupce redakcí do další novinářské práce.
A poté již došlo na to, co bylo všemi nejvíce očekáváno – na vyhodnocení soutěže v jednotlivých kategoriích. Ocenění ve formě diplomů a věcných cen předávala Bc. Eva Lachoutová z odboru školství, mládeže a sportu Jihočeského kraje a ing. Pavla Slípková z EUROCENTRA MMR České Budějovice.
Umístěné časopisy postupují do celonárodního kola soutěže, které se uskuteční v Brně na podzim roku 2018… ale nutno říci, že zvítězili všichni.
Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory partnerů, kteří se na ní spolupodíleli především formou poskytnutí velmi hodnotných cen. Byli to: Jihočeský kraj, EURODESK DZS Praha, EUROCENTRUM MMR České Budějovice, EUROPEDIRECT při KÚ Jihočeského kraje, město Český Krumlov, město Prachatice, E.ON, s.r.o. Česká republika a vydavatelství MCU, s.r.o.
Český Krumlov. Speciální dík pak patří kinu Kotva za pronájem prostor a zajištění občerstvení a také paní Jaroslavě Löblové za napečení vynikajících dobrot pro účastníky akce.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

8.ročníku Jihočeského krajského kola celostátní soutěže školních novin a časopisů.

KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I.STUPEŇ.
1.MÍSTO - OSKÁREK – Základní škola Oskara Nedbala České Budějovice
2.MÍSTO – ÁMOS  - Základní škola a Mateřská škola Borová Lada
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I. a II.STUPEŇ.
1.MÍSTO - BLIK – Základní škola a Gymnázium Vodňany
2.MÍSTO - KEBULE – Základní škola a Mateřská škola Dubné
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - D11 ZŠ DUKELSKÁ…škola pro život - Základní škola Dukelská České Budějovice

Čestné uznání
KLUBKO - Základní škola Komenského Soběslav
za inspirativní rozhovory s kvalitními fotografiemi  školního časopisu
SLIM – Základní škola Chýnov
za inspirativní grafické zpracování fotografií a rubriku představujeme školního časopisu
TYLÁČEK – Základní škola Josef Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek
za rozmanitou obsahovou náplň a kvalitní fotografie školního časopisu
ŠKOLÁČEK - Mateřská škola, Základní škola a Střední škola pro sluchově postižené České Budějovice
za originální autorské kresby, soutěže a křížovky školního časopisu
FANTOVINY - Základní škola Kaplice
za inspirativní a pestrý informační obsah školního časopisu
ČTENÁŘSKÝ ZPRAVODAJ - Základní škola Chyšky
za originální autorské kresby a inspirativní obsah školního časopisu
ŠKOLNÍ NOVINY – Základní škola Chyšky
za kvalitní fotografie, omalovánky a křížovky školního časopisu
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - II.STUPEŇ.
1.MÍSTO - ČAKR – ČAsopis K Ruce - Základní škola Oskara Nedbala České Budějovice
2.MÍSTO - PLÁNSKÉ NOVINKY – Základní škola Planá nad Lužnicí
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - KOTEL – Základní škola Hlinecká, Týn nad Vltavou
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
1.MÍSTO - MAGAZÍN 64 – Gymnázium Česká České Budějovice
časopis postupuje do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY GYMNÁZIÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL.
1.MÍSTO - PODLAVIČNÍK - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice
2.MÍSTO - PRŮMKAŘINY – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - VEDNEMĚSÍČNÍK - Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola České Budějovice
3.MÍSTO -  SAMOROST - Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek čestné uznání

Čestné uznání
GYM - Gymnázium Třeboň
za pestrý obsah, autorské kresby a rozhovory školního časopisu
VOFCE - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice
za kvalitní fotografie a rozhovory školního časopisu
ŽIŽKOVY VOČI – Střední škola informatiky a právních studií České Budějovice
za inspirativní obsah a křížovky školního časopisu
KATEGORIE WEBOVÉ ČASOPISY A NOVINY
1.MÍSTO - GOOL Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Vimperk časopis postupuje do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů 
Průmkařiny - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek
Magazín 64 - Gymnázium Česká České Budějovice
KATEGORIE oddílové a klubové časopisy, almanachy a jiné
1.MÍSTO - PÍSMENKO - Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek
časopis postupuje do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů