SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH NEZISKOVEK – 23.3. 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové…

dovolujeme si Vás pozvat na setkání nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, které se uskuteční ve spolupráci a za podpory Jihočeského kraje.
Záštitu nad  naším setkáním jihočeských neziskovek převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana STRÁSKÁ.
Termín: pátek 23.března  2018, 09.00 – 14.00 hod. 
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje, sál Zastupitelstva., 1. patro
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
členové ZDARMA, nečlenové jen symbolických 200 Kč (žádné tisíce) přihláška ke stažení v PDF ZDE a ve WORDU ZDE

PROGRAM:

09.00 hod. - Zahájení 

09.15 - 10.45 hod. - Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679,
realizace Nařízení v podmínkách nestátních neziskových organizací - výklad připravované novelizace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve světle probíhajících změn právních podmínek pro zpracování osobních dat., výklad základních podmínek pro zpracování osobních údajů v návaznosti na zvláštní právní přepisy a jejich novelizaci ve vazbě na Obecné nařízení nebo Směrnici 680/2016 a aktuální judikaturu v této oblasti, Jakých neziskovek se co bude týkat, praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. 
Lektor: Ing.Zbyněk Malý, ANECT a.s.Brno (Asociace NNO České republiky)

11.00 - 12.30 hod. Daně a účetnictví nestátní neziskové organizace + novinky 2018
Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2017, novinky 2018, 
Účetnictví NNO v roce 2017 - významné účetní povinnosti neziskových organizací, Účtování darů a dotací, Účtování vybraných specifických transakcí v neziskových organizacích, Účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2017 – struktura, vzory, Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty, Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2018 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.).
Daňové přiznání NNO za rok 2017  co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek, jaké příjmy NNO jsou osvobozené - kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit, jak zdaní NNO přijaté dary, novinky pro rok 2018 vyplývající z novely zákona o daních z příjmů…
Ostatní daně - jiné daňové povinnosti ve stručnosti – silniční daň, DPH…
Evidenci tržeb u neziskových organizací pro rok 2018 – stav a vývoj
Lektor: Ing. Simona Pacáková - Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika 

12.45 – 14.00 hod.
JIHOČESKÝ KRAJ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÝ SEKTOR JIHOČESKÉHO KRAJE
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY A NESTÁTNÍ NEZISKOVÝ SEKTOR JIHOČESKÉHO KRAJE - Informace z MAS o vyhlášených výzvách a jejich administraci
Lektor: Mgr.Tomáš Novák – předseda Krajského sdružení Místních akčních skupin Jihočeský kraj 

OPerační program ZaměstnanosT - Projekt CESTA PRO MLADÉ - Cesta k uplatnění na trhu práce - může se do projektu zapojit i NNO?
Lektor: Ing. Michaela Švecováregionální manažer projektu, Regionální kancelář Jihočeského kraje a Kraje Vysočina

EUROCENTRUM České Budějovice – evropské dotační možnosti pro nestátní neziskový sektor
Lektor: Ing. Pavla Slípková - koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech Eurocentrum České Budějovice

příklady dobré praxe
14.00 hod. Závěr