8. ročník Jihočeské soutěže školních novin a časopisů

Vážené kolegyně a  kolegové,  

pod gescí Informačních center pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor, členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR z.s. a členů Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s., se v roce 2018 již poosmé uskutečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů. V příloze si dovoluji zaslat Vám informace o vyhlášení Jihočeského krajského kola soutěže včetně přihlášky.

Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 9. dubna 2018, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 27. dubna 2018  v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. 8. ročník Jihočeského krajského kola 12. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje. Více informací www.icmck.cpdm.cz, www.askcr.cz.

za organizační štáb soutěže Dr. Václav Pavlík, Informační centrum pro mládež Tábor z.s.

PŘIHLÁŠKA SE STAŽENÍ ZDE

Soutěžní kategorie 

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně, 

* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií  - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol  - tvořené pouze studenty středních škol

*  Webové noviny a časopisy

* Oddílové – klubové časopisy 

Cena partnerů 8. ročníku jihočeského krajského kola 12. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

V loňském roce se do 7.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo  v sedmi kategoriích

33 školních časopisů a novin z 25ti základních a středních škol Jihočeského kraje.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 28. dubna 2017 za účasti  více než šedesáti žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů. Krajské kolo této soutěže se uskutečnilo pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., a za podpory Jihočeského kraje.

 Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 9. dubna 2018, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 27. dubna 2018  v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

 Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

8. ročník Jihočeského krajského kola 12. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje.

 za organizační štáb soutěže

Jan Čermák, vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov

T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

tel.: 380 712 427, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz, www.icmck.cpdm.cz