Koncert k oslavám 20 let Centra pro pomoc dětem a mládeži

Koncert k oslavám 20 let Centra pro pomoc dětem a mládeži

Oslavy 20 let existence Centra pro pomoc dětem a mládeži  v Českém Krumlově nadále pokračují! Koncert se koná v pátek 2. března od 20 hodin v prostorách FabriČky (Za Jitonou 17, 381 01 Český Krumlov).

Ke gratulantům připojí kapely:
Klauni - rocknroll
 The Ownroadies - punkrock (http://bandzone.cz/theownroadies)
 Pirates Of The Pubs - irish folk punkrock (https://www.facebook.com/piratesofthepubs/)
 Pilot Season - pop punk (https://www.facebook.com/pilotseasonband/)

Více sledujte na stránkách ICM Český Krumlov

 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM) vstoupilo loni do dvacátého roku své existence. Společnost byla založena v právní formě obecně prospěšné společnosti k datu 1. ledna 1997 městem Český Krumlov a mezi její hlavní činnosti patří zejména aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky nežádoucích jevů, informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost, neformálně vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, organizování aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně aktivit mezinárodních a prázdninových, podpora a pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají, podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu a další…