Debata: Co (z)může prezident v zahraniční politice?

Asociace pro mezinárodní otázky, člen Asociace NNO České republiky

srdečně Vás zve na veřejnou debatu, která se bude zabývat pravomocemi prezidenta v zahraniční politice.

Hosté:

Vít Borčany, analytik Výzkumného centra AMO
Jan Kudrna, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Kateřina Šafaříková, redaktorka časopisu Týdeník Respekt
Moderace: Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO

Kvůli omezené kapacitě prostor je účast na akci podmíněna registrací prostřednictvím krátkého formuláře zde: http://bit.ly/2A4L75q a následným obdržením potvrzovacího emailu. Vstup na akci je zdarma.

Více informací: http://bit.ly/2Cb1Zcy

S blížícími se prezidentskými volbami se hojně diskutují zahraničněpolitické priority jednotlivých kandidátů. Má se Česko ubírat směrem na východ či na západ? Máme upřednostnit lidská práva či ekonomické zájmy? Přijmout euro, či nikoliv? Podobné otázky však naráží na jeden zásadní problém. Prezidentova zahraničněpolitická role je totiž omezená právním rámcem a množstvím dalších, zpravidla významnějších, aktérů zahraniční a evropské politiky. Prezident tak navzdory silné mediální prezentaci rozhodně není suverénem. Dokáže si však vydobýt poměrně významnou pozici, z níž ovlivňuje veřejnost a další tvůrce zahraniční politiky. Diskuze se zaměří na legislativní ukotvení prezidentských pravomocí, jejich reálné naplňování, vztahy prezidenta a vlády a příklady situací, kdy prezident sehrál svou úlohu výrazným způsobem.

Mezi otázky, na které se debata zaměří, patří: Jaká je reálná úloha prezidenta v zahraniční politice a do jaké míry se liší od ústavou stanovených kompetencí? Je ústava příčinou nebo řešením kompetenčních problémů? Jak moc úspěšně se dokázali prezidenti prosazovat vůči vládě a v jakých situacích? Jaké byly nejkritičtější momenty vztahů mezi Hradem a Černínem? Prospívá či spíše škodí prezidentská diplomacie zahraniční politice? Jaký obraz České republiky prezidenti v minulosti vytvářeli a jak se to promítalo do vnímání ostatními státy? Jak by mohlo vypadat rozložení sil po prezidentských volbách? Do jaké míry jsou teritoriální či tematické priority kandidátů relevantní?