Štěstí s překážkou již po čtvrté

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na náměstí Přemysla Otakara II. se letos konala již tradiční akce zvaná Štěstí s překážkou, aneb přijímejme život se všemi jeho barvami. Nedělní odpoledne, 17. září 2017, se budějovické náměstí zaplnilo rozličnými atrakcemi a reprezentativními stánky neziskových organizací. Akci měla na starost paní Alena Čarvašová. Moderovala ji společně s Radkem Bakalářem, hudebně akci podpořili Nezmaři a Heband. Akce vznikla také díky podpoře Statutárního města České Budějovice, dotačním programem Jihočeského kraje a spoluúčastí různých sponzorů.

Na Štěstí s překážkou se různě prezentovali neziskové organizace, jejich klienti jsou různě handicapovaní či zdravotně postižení, ale také ti, kteří např. díky zdravotnímu stavu v pokročilém věku potřebují kompletní pomoc či jen pomoc s naplněním svého volného času. Návštěvníci se mohli seznámit s nabídkou rozličných služeb od péče ambulantní, přes stacionární po pobytové. Mohli si prohlédnout či ochutnat různé výrobky klientů a uživatelů služeb těchto organizací a jejich zakoupením přispět na další provoz, činnosti. Aby program byl pestrý, svou účastí přispěly také různé firmy. Šířily informace potřebné snad pro každého: např. ohledně zdravotního pojištění či finanční gramotnosti.

Za Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. se této charitativní akce zúčastnila tři pracoviště – Č. Budějovice, Písek a Prachatice. Na jejich žlutém stánku si účastnici mohli zakoupit výrobky zdravotně postižených z výtvarných dílem a prachatických seniorských dobrovolníků. Děti si v rámci workshopu mohly temperami namalovat obrázek na různě velké kamínky dovezené z řeky Blanice.

Ani počasí sluníčkem a příjemným bezvětřím nezklamalo a já věřím, že každý návštěvník Štěstí s překážkou si mohl najít to své: zábavu, kontakty a informace, vlastní zkušenosti i dárek pro vzpomínku a potěšení. Doufám, že i příští rok se vydaří jako tento letošní a děkuji všem, organizátorům i návštěvníkům, kteří svým dílem přispěli…