Prázdniny v pohybu

ČESKÝ KRUMLOV – v neděli 6. srpna 2017 byla zahájena další z prázdninových pobytových akcí Centra pro pomoc dětem a mládež, o.p.s. Český Krumlov,
kterou je letní dětský tábor „Prázdniny v pohybu – Čeřín 2017“. Tábora se účastní 38 dětí ve věku od osmi do patnácti let. Letní tábor končí v sobotu 19. srpna 2017.
Tábor „Prázdniny v pohybu“ je podpořen finančními prostředky města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ĆR.
Dovolujeme si Vás upozornit, že krátké informace z táborového programu a fotografie postupně zveřejňujeme na našem webu (www.cpdm.cz), konkrétně na této adrese: http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=325
Vlastimil Kopeček