Regionální seminář: Sociální podnikání

BRNO – Asociace nestátních neziskových organizací České republiky pořádá také pro naše členy a zájemce neziskového sektoru Jihočeského kraje regionální seminář na téma Sociální podnikání, který se koná 19. 4. 2017 od 8.45 do 14 hodin v prostorech YMCA, Kounicova 3, Brno.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, přihlašte se, prosím, pomocí přihlašovacího formuláře, na který posílám odkaz:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPrL9bq-YakK5fp8ozfORz57yrcDQnyHs7WtsE3_kCKKTiA/viewform?usp=sf_link

Zájem také oznamte v naší kanceláři Dr. Pavlíkovi, na e-mailu pavlik@icmtabor.cz


Program:
8:45 – 9:00 registrace
9:00 – 9:30 zástupce MPSV. Informace k sociálnímu podnikání – Operační program Zaměstnanost.
9:30 – 11:00 Mgr. Stanislav Hyrák (manažer sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o. a lokální konzultant MPSV pro sociální podnikání). Základní charakteristiky sociálního podnikání v ČR, cílové skupiny. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni. Podnikání zaměřené na trvalou udržitelnost, lokální a environmentální aspekty.
Coffee break/brunch
11:30 – 12:00 Mgr. Ivana Ondráková (ÚP Brno). Aktivní politika zaměstnanosti.
12:00 – 12: 30 ing. Helena Najbrtová (ANNO JMK). Sociální podnikání a NNO.
12: 30 – 13:30 ing. Marek Juha (Komora sociálních podniků). Sociální podnikání – příklady dobré praxe.
13:30 – dále dotazy, diskuse

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *