Slavnostního 23. zasedání Rady Asociace NNO v ČR

Ve středu 6. dubna 2011 od 10.30 hodin do 15 hodin se v prostorách Jihočeského krajského úřadu v kulatém sálu ZK České Budějovice koná Slavnostního 23. zasedání Rady Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.

Program:

Moderuje a řídí: Jaromír Hron

10,00 – 10,30    Prezentace

10,30 – 11,00     Zahájení, přivítání účastníků představení hostů a členů Rady

11,00 – 11,30     Úvodní slovo předsedy ANNO ČR Dr. K. Schwarze a projevy hostů

11,30 – 11,45   MUDr. Martin Kuba, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje

11,45 – 12,00   představitel ANNO Jihočeského kraje

12,00 – 12,20    Přestávka na kávu

12,20 – 12,45   Slavnostní ukončení Týdnů pro neziskový sektor.

12,45 – 13,10  Zpráva o činnosti a aktivitách členů  VV, členů Rady  a zástupců  krajských Rad  NNO a diskuze o  postavení Rad v krajích.

13,10 – 13,35  Přínos členství v ANNO pro NNO – J. Hron

13,35 – 14,00   Volba dvou zapisovatelů a dvou ověřovatelů zápisu. Zpráva mandátové komise o ověření členství členů Rady a o usnášení schopnosti  Rady. Volba tříčlenné návrhové komise

14,00 – 14,15  Kontrola plnění úkolů a schválení zápisu z 22. zasedání Rady

14,15 -14,45  Projednání návrhů usnesení vzešlých z rozpravy a hlasování o nich

14,45 Zakončení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *