Setkání nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

logo_ANNOpondělí  21.září 2015 09.00 – 15.30 hod. Krajský úřad Jihočeského kraje – sál Zastupitelstva

Program:

09.00 – 09.15 hod.

Zahájení, představení Asociace NNO Jihočeského kraje

uvítání účastníků – Mgr.Ivana Stráská, členka Rady Jihočeského kraje, 1. náměstkyně hejtmana

09.15 – 11.00 hod.

Státní politikA vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

– Principy, východiska, opatření a nástroje státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020

Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020,

– Úkoly plynoucí ze státní politiky vůči NNO

Lektor JUDr. Hana Frištenská – tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

 11.15 – 12.45 hod.

Vícezdrojové financování NNO

 – Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,

– Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016,

– Vlastní zdroje NNO a jejich výdělečná a podnikatelská činnost, vývoj, stav a trendy

Lektor: Ing. Jan Kamenický – člen Rady vlády pro NNO, finanční ředitel Člověk v tísni, o.p.s.

13.15 – 14.15 hod.

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 a neziskový sektor

 – Regionální akční plán Jihočeského kraje

– Grantové programy Jihočeského kraje pro rok 2016

Lektor: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 14.30 – 15.30 hod.

příklady dobré praxe

– Asociace NNO ČR – lektor ing. Martina Berdychová a Asociace NNO Jihomoravského kraje – lektor Jaromír Hron

 15.30 hod. Závěr

 30 dní pro neziskový sektor Jihočeského kraje – 21. září – 23. října 2015 Krajský úřad Jihočeského kraje – Prezentace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje – zahájení pondělí 21. září 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *