Třinácti seminářů k IROP se zúčatnilo 2400 zájemců

PRAHA – Ministerstvo pro místní rozvoj během měsíce dubna a května uspořádalo poslední čtyři ze třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu v jednotlivých krajích. V tomto období byly poskytnuty informace o programu široké veřejnosti v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a na úplný závěr v Praze.

„Semináře k představení IROP naplnily naše očekávání a přispěly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o dotace. Je velmi potěšující, že během více než tří měsíců, kdy jednotlivé semináře probíhaly, zájem široké i odborné veřejnosti byl stále značný ve všech regionech,“ uvedl Zdeněk Semorád, náměstek pro evropské programy
ministryně pro místní rozvoj.Přítomni byli vždy seznámeni se základními informacemi o Integrovaném regionálním operačnímu programu, jeho hlavních cílech a strategii realizace. Dále také o jednotlivých prioritních osách a jejich specifických cílech. Velký zájem byl na seminářích o informace k integrovaným nástrojům. Všechny čtyři dubnové semináře spolu s tím pražským, který se konal v květnu za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, navštívilo více než 900 účastníků. Dohromady se všech třinácti seminářů zúčastnilo téměř 2 400 osob. Mezi posluchači byli jak zkušení zástupci žadatelů o dotace, tak i naprostí nováčci. Dotazy účastníků se týkaly detailních informací k podporovaným aktivitám Integrovaného regionálního operačního programu, srovnání oproti programovému období 2007 – 2013 a především harmonogramu zásadních termínů ve schvalování programu a datech vyhlášení prvních výzev.

Autor: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.(9) předseda Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, ambasador pro jižní Čechy Březového lístku - GNF phone: +420 728 511 557 kontakt: Jiří Řeháček, Leskovická 2668, 390 03 Tábor Česká republika e-mail: annojck@seznam.cz web: http://annojck.cz Facebook: www.facebook.com/annojck IČ: 720 63 271 BÚ: 0270126754/0300

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *