Už příští týden: Památky i pro zdravotně znevýhodněné

PÍSEK – Ve dnech 28. a 29. května Památková komora České republiky ve spolupráci s městem Písek pořádá dvoudenní pracovní seminář Památky pro každého Písek 2015 v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku

«§£ Seminář se koná pod záštitou generální ředitelky NPÚ Ing. arch Naděždy Goryczkové. Tématem jsou památky a jejich přístupnost pro zdravotně znevýhodněné jak v rovině edukačních programů tak z hlediska stavebních úprav památkových objektů, zahrad…

Seminář bude rozdělen mezi tři bloky:

  1. Aktivity NPÚ
  2. Stavební úpravy památek
  3. Památky pro každého – netradiční vzdělávání, archivy z pohledu zdravotně znevýhodněných apod.

Dále následují odborné exkurze po historickém centru Písku a do písecké Sladovny

Program:

  1. května191

10:00 Slavnostní zahájení | Eva Vanžurová – starostka města Písek, Hana Talli Hlubučková – Památková komora České republiky

Naďa Rezková Přibylová, Národní památkový ústav metodické centrum pro vzdělávání v Telči | Objevování kulturního dědictví pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Národní památkový ústav metodické centrum pro vzdělávání v Telči Petr Hudec, Národní památkový ústav, Kroměříž | Prezentace a interpretace zahrad s osobami se zdravotním omezením Hana Talli Hlubučková |Hugo na cestách – netradiční vzdělávací projekt, příklad dobré praxe neformálního vzdělávacího projektu Diskuse Přestávka na kávu

Petr Jelínek, Jaroslav Jadlovský, město Písek|Písecká sladovna – rekonstrukce měšťanské sladovny jako příklad dobré praxe Bohumil Kubát, Ivan Dvořák, Diana s.r.o. |Stavební úpravy kulturních památek s ohledem na zdravotně znevýhodněné Vystoupení zástupců organizací sdružujících zdravotně postižené a dalších neziskových organizací. Vyhlášení ceny Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou ke zdravotně znevýhodněným.

13:30 Oběd

14:30 Komentovaná prohlídka města Písku a bytu Adolfa Heyduka | Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku

  1. května

10:00 Ohlédnutí za proběhlým dnem, zhodnocení Ondřej Bastl, Archiv hlavního města Prahy | Archivy pro každého – praktické zkušenosti o badatelské přístupnosti archivů pro zdravotně znevýhodněné Gabriela Kocmichová, Tichý svět |Informace v mateřském jazyce a bezbariérovost prostředí pro sluchově postižené jako základ poznání Lenka Zmeková, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích |Archeologické muzejní kufříky Jitka Pešková, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích |Nominace Jihočeského muzea na cenu MOSTY 2014 za zpřístupňování sbírek návštěvníkům se specifickými potřebami Diskuse

12:00 Oběd

13:00 Prohlídka písecké sladovny s komentářem, příklad dobré praxe

Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami.

Konferenční poplatek činí 250 korun.

Mediálním partnerem semináře je portál PROPAMÁTKY.

……………………………………………….

Přihlášky účastníků je možno zasílat mailem do 15. května 2015 na adresu:

hana.hlubuckova@seznam.cz, tel.+ 420 721 195 471

Ubytování a stravování si účastníci konference zajišťují sami.

Konferenční poplatek činí 250 korun

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *