Vznik ANNO Jihočeského kraje

logo_web-ANNO-2016Přestože Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO) vznikla teprve v únoru 2010, její historie sahá až do roku 1989, kdy byl u nás obnoven nezávislý nestátní (nevládní) neziskový sektor. Řetězec celostátních všeoborových konferencí NNO a jejich stálých komisí (které později nahradila RANO – Rada neziskových organizací v ČR) vedl až k založení Asociace NNO ČR, následně pak v krajích.

ANNO je zájmovým sdružením právnických osob, byla založena v roce 2010 jako výsledek dlouhého procesu vytváření spolupráce neziskového sektoru, započatého koncem 90. let.

Po několikaletých diskusích o tom, zda se nestátní neziskové organizace se mají či nemají sdružit do celostátní korporace, vznikla Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Podnět k jejímu založení vzešel v roce 2000 z Rady neziskových organizací v ČR (RANO) ustavené na základě usnesení V. celostátní konference NNO (1997 v Praze). Na jaře 2003 přípravný výbor ANNO ČR, vyzval neziskové organizace v České republice, aby se staly zakládajícími členy této asociace.

V listopadu 2014 došlo k obměně výboru ANNO JČK.  Vedení jihočeské Asociace se přestěhovalo z Českých Budějovic do Tábora.

Jiří Riki Řeháček, předseda