Dotace Jihočeského kraje 2016

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH AKCÍ, AKTIVIT A ČINNOSTÍ A VYÚČTOVÁNÍ
Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
Č. SDO/OREG/037/16
ASOCIACE NNO JIHOČESKÉHO KRAJE
V ROCE 2016

ke stažení ZDE

Žádost o dotaci pro Asociace NNO JČK z.s.  byla skutečně oficiálně formálně podána a je datována dnem 29. 2. 2016 (jednalo se už od března 2015), ale je výsledkem určitého procesu málo aktivního přístupu některých zainteresovaných úředníků OREG KÚ JČK .

Vše jsme splnili – byla tam jen administrativní chyba, na kterou nás nikdo neupozornil po tři měsíce a okamžitě chtěli dotaci vrátit.

Hlavní dokumenty jsou na http://annojck.cz v dokumentech ANNO JČK nebo lze vyžádat (je na Ulozto.cz)

 ARGUMENTACE

 • Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Jč krajem a ANNO JČK
  • Kontinuálně podporovat dle možností provoz a rozvoj neziskového sektoru v Jihočeském kraji
  • Spolupráce při rozvoji nestátního neziskového sektoru v Jihočeském kraji
 • Smlouva o poskytnutí dotace (získali až 30.6. 2016)
  • Čl. VI. – uznatelnými výdaji…jsou náklady nezbytné pro provedení projektu a musí vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, efektivnosti a hospodárnosti
  • Čl. VII. – Závěrečná zpráva o výsledcích včetně vyúčtování (přehled dokladů o uskutečnitelných výdajích) – dodali 6. 1. 2017
  • Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečně podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat – co bylo požadováno zaslali

Co bylo špatně

 • Osobní náklady – se řešilo jako DPP i fakturací, ale to bylo následně opraveno
 • Některé položky u lektorného jsou fakturované – zajišťovala organizace

Co je dobře

 • Drželi jsme se rozpočtu, vše, co tam bylo, jsme splnili, a to s nižšími náklady než je běžné
 • Odevzdali 6. 1. 2016, 2. 2016 – měli jsme něco doplnit – splnili v režimu jednoduchého účetnictví bez pokladny (vše se řešilo přes účet)
 • Konkrétně (strana 11)
  • Materiálové náklady – kancelářské potřeby: paragony + faktury 1000 Kč/měsíc
  • Nemateriálové náklady – služby: nájemné + energie, internet: Dohoda o užívání nebytových prostorů + plánek + faktury (kancelář 20 m2 + využívané prostory dalších 68 m2) – scházejí se tu zástupci neziskovek 3000 Kč/měsíc
  • Propagace – tisk katalogu 20.000 Kč (náklad 334 ks/ 60 stran Vzdělávání a poradenství) MIMO DOTACI -tiskl se i Regionální rozvoj a cestovní ruch 334 ks/24 stran a Kultura, umění a památky 334 kusů/42 stran) – náklad kolem 300 kusů byl nejlevnější (Jiří Řeháček, živnostník)
  • Infomateriály + roll-up – na 5 x 2000 Kč – splnilo
  • Osobní náklady Provozní aktivity – vedoucí kanceláře – 25 hodin měsíčně / 200 Kč (tzn. necelé 3 dny měsíčně – Václav Pavlík vedoucí kanceláře a tajemník asociace) – jen na DPP
  • Účetní – DPP – studentka (tam byla chyba, že neupozornila na tříštění DPP a fakturace), 5 hodin měsíčně/200 Kč
  • THP – předseda (Jiří Řeháček) 5 hodin měsíčně/200 Kč – jen na DPP
  • Informační aktivity – aktualizace elektronického katalogu (z něj se vycházelo i pro tištěnou formu – jsou na annojck.cz) – 500 Kč/ měsíčně –  jen na DPP
  • Publikační a vydavatelské aktivity – Občasník 10 x 2000 (Jiří Řeháček, živnost) – jen na DPP
  • Organizační aktivity – příprava a realizace školení 2.000 Kč – jen na DPP
  • Lektorné – s konkrétními lektory jsou DPP a s organizacemi fakturace