Co chceme…

logo_web-ANNO-2016Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno na začátku roku 2010 jako výsledek dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let.

Prostřednictvím svých členů sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby celého neziskového sektoru. Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty, tzn. s veřejnou správou, parlamentem, krajskými a obecními samosprávami, podnikateli, odbory apod. Asociace NNO pomáhá svým členům i dalším NNO také v adaptaci na podmínky Evropské unie.
Jihočeská Asociace je členem Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, stejně jako většinově krajské všeoborové asociace (10 ze 14 krajů), řada oborových sdružení, jakož i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace.

CHCEME:

a) napomáhat rozvoji občanské společnosti
b) společný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran
c) koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní a informační
d) prohlubovat vzájemnou informovanost
e) vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji
f) společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru
g) motivovat členy ANNO JČK ke vzdělání v oblasti zajištění nestátních neziskových organizací

Napsat komentář