POZOR ZMĚNA!!!!! 

Členská schůze – valná hromada Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. se 26. 5. 2017 nekoná

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás tímto informovat, že jsem nucen zrušit konání členské schůze  Asociace NNO JČK z.s. dne 26.června 2017 z důvodu omluvené neúčasti většiny členů. Ve většině členských organizací v současném období probíhají audity a kontroly, což vyžaduje účast statutárních zástupců a odpovědných funkcionářů organizací jak v jejich přípravě, tak i realizaci a  hodnocení. Členská schůze by tak podle  Stanov nebyla usnášeníschopná, respektive v případě aplikace ustanovení Jednacího řádu nefunkční a neefektivní.

Pokračování textu ZMĚNA: Výroční schůze – valná hromada

VEŘEJNÁ SLUŽBA

Pokračování textu VEŘEJNÁ SLUŽBA

Finanční správa zvýšila limit pro povinnou EET u neziskových subjektů

Finanční správa vyšla vstříc veřejně prospěšným poplatníkům. Upravila metodiku postupu pro aplikaci elektronické evidence tržeb a zvýšila limit pro uplatnění výjimky.

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.

Pokračování textu Finanční správa zvýšila limit pro povinnou EET u neziskových subjektů

Valná hromada AICM ČR

Již potřetí v osmnáctileté historii Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice ( AICM ČR z.s.) jednali ve dnech 18. a 19.května 2017 na valné hromadě zástupci zřizovatelů informačně poradenských a konzultačních pracovišť v Hradci Králové. A jak je u AICM ČR z.s. obvyklé, jednalo se opět o setkání v neformálním duchu přičemž byly naplněny i formální záležitosti související s její činností a aktivitami.

Pokračování textu Valná hromada AICM ČR

3 325 zájemců o Bambi 2017

TÁBORSKO – Ve dnech 17. až 20. května se konala čtrnáctá regionální přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže Bambi 2017 Soběslav – Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí.

* Aktuálně vše bylo na http://bambi2017.simplesite.com/ * Fotografie jsou na http://rehacek.rajce.net  * Letošní akce se účastnili reprezentanti dětských a mládežnických volnočasových aktivity z celého regionu – Tábora, Sezimova Ústí, Chýnova, Plané nad Lužnicí, Radenína, Soběslavi, Bechyně, Veselí nad Lužnicí…
* Organizátory Bambi 2017 byli DDM Tábor, DDM Soběslav, DDM Veselí nad Lužnicí, ICM Tábor, Hnutí Březový lístek, Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, Město Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí.
*Bylo připraveno 158 pódiových vystoupení, účastnilo se 73 subjektů, bylo připraveno ukázkových i tvůrčích 52 stánků a expozic a 8 doprovodných akcí.

Pokračování textu 3 325 zájemců o Bambi 2017