Právě vyšel nový Občasník

Přátelé, původně měl náš Občasník vyjít až v září 2016, ale doba byla tak „našlapaná“, že jsme vydali, i když narychlo, další, a to Prázdninový občasník.

* Navíc jsme přijali dalšího řádného člena naší asociace , ale to už jste určitě zjistili v kontaktech – Seznam členů...

* Výroční zpráva 2015 je na http://www.annojck.cz/anno/dokumenty-anno-jck/2016-dokumenty/2015-vyrocni-zprava.

Přejeme všem krásné letní měsíce…

07-2016_ANNOJCK-nahled-2_Stránka_1

Členská schůze – valná hromada 2016

ja-s2ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pondělí 27. června se uskutečnila valná hromada – členská schůze Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Jednání bylo úspěšné a splnilo všechna očekávání.
Byla přítomna nadpoloviční většina jihočeské asociační valné hromady – členské schůze.
Na programu bylo schválení jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise, projednání a schválení programu jednání, projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015 včetně hospodářského výsledku a schválení výroční zprávy, informace o činnostech a aktivitách delegovaných zástupců ANNO JČK v celostátních a regionálních orgánech a institucích, plán činnosti na rok 2016, schválení rozpočtu na rok 2016, diskuze a projednání a schválení celkového usnesení valné hromady – členské schůze. Nakonec došlo i na prohlídku objektu hostitelů Baby centra Šikulka…
* Materiály budou postupně doplňovány na naše webové stránky, včetně Výroční zprávy

* 10. valná hromada Asociace NNO České republiky se konala 23. června v Modřanech. Více na stránkách http://anno-cr.cz/

_DSC0049

Otazníky neziskovek kolem Občanského zákoníku

JIŽNÍ ČECHY – Ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnil jedna z dalších aktivit partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje majících v oblasti působnosti neziskový sektor, se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“.

_DSC0036

Pokračování textu Otazníky neziskovek kolem Občanského zákoníku

Čeká nás valná hromada

ja-s2Jižní Čechy – Na pondělí 27. června od 13 hodin je svolána Valná hromada – členská schůze Asociace NNO Jihočeského kraje do prostorů Baby centra Šikulka v Českých Budějovicích.

PROGRAM:

 1. Zahájení valné hromady – členské schůze, přivítání hostů
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady – členské schůze
 3. Volba mandátové komise a návrhové komise
 4. Projednání a schválení programu valné hromady – členské schůze
 5. Projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK v r. 2015 včetně hospodářského výsledku, schválení výroční zprávy
 6. Informace nominovaných zástupců ANNO JČK v komisích a výborech – Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje, Pracovní skupina Vzdělávání Jihočeského kraje
 7. Volba výkonného výboru a revizora
 8. Plán činnosti Asociace NNO JČK na rok 2016
 9. Schválení rozpočtu Asociace NNO na rok 2016
 10. Různé – diskuze
 11. Projednání a schválení celkového usnesení valné hromady – členské schůze
 12. Závěr a ukončení valné hromady – členské schůze

Pozvánka už byla členům a hostům rozeslána, ostatní materiály výbor zašle postupně.

Na Českokrumlovsku se činí…

Kopecek-001ČESKÝ KRUMLOV – Centrum pro pomoc dětem a mládeži zorganizovalo v minulém týdnu dvě zajímavé akce.
První z programů byl třídenní pobytový program pro děti z českokrumlovského klubu na sídlišti Mír, který mělo v gesci projektové pracoviště NZDM Bouda.
Druhou aktivitou pak byl šestihodinový „interkulturní workshop“ pro studenty z kaplického gymnázia. Tento se uskutečnil v rámci celoročního vzdělávacího projektu „Multikulturní svět kolem nás“ a mělo jej na starosti projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež.
Více informací o obou akcích naleznete v připojených tiskových zprávách a na www.cpdm.cz
Vlastimil Kopeček
Schránka01Vážení,  
dovolte, abychom Vás pozvali na besedu o životě na Kubě se slovenskou cestovatelkou, průvodkyní a fotografkou Katarínou Líškovou. Beseda se uskuteční ve středu 15. června od 18. 00 hodin v našem klubu Bouda. Tato beseda přímo navazuje na výstavu fotografií, která je pod názvem „CON PERMISO – Pohled do kubánské duše“ zájemcům zpřístupněna od 1. do 15. června 2016 v klubu Bouda. 
Oficiální pozvánku na výstavu a na besedu naleznete v příloze tohoto mailu. Součástí příloh mailu je také krátká tisková informace k uvedené výstavě a besedě.
Těšíme se na setkání s Vámi. 
Za CPDM, o.p.s. Český Krumlov Vlastimil Kopeček