Workshop

Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR si vás dovoluje pozvat na workshop s názvem Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami, který pořádají Patrioti MSK.

Termín: 4. dubna 2019

Místo: AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Proč přijít?
Workshop bude probíhat na 12. Setkání Patriotů MSK, které je tím nejlepším místem, kde si rovnou otestujete vše co se dozvíte v praxi a můžete si odnést spoustu cenných kontaktů. Na workshopu získáte pohled a zkušenosti z obou stran – zástupce firmy Residomo Kateřiny Piechowicz a Evy Krestové z obecně prospěšné společnosti Spirála. V odpolední části si vyslechnete konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od zástupců velkých společností kraje.

Co získáte?

  • celodenní vstupenku na program v rámci největší networkingové akce v kraji 8,30 – 19,30
  • účast na dvou 90 min. workshopech na téma: Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami
  • dozvíte se více o tom, jak firmy oslovit a jak udržovat vztahy
  • vyzkoušíte si vytvoření nabídky a rovnou ji i zkusíte nabídnout
  • možnost setkat se a získat kontakty od zástupců firem
  • ochutnat spoustu dobrot na Gastrofestivalu, který je součástí
  • na Gastrofestivalu je pro Vás v rámci vstupenky připravený chutný oběd
  • další informace najdete také na patriotimsk.cz

Co je proto třeba udělat?
Přihlaste se přes následující formulář: http://patriotimsk.cz/vstupenky/

Partnery akce jsou Spirála Ostrava a Nadační fond Resimodo.

Právě vyšel Občasník 04/2019

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, právě vyšlo čtvrté číslo – DUBEN 2019 našeho Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
V obsahu mimo jiné:  Soutěž školních časopisů a novin; pozvánka na NGO Market 2019; 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek; Kam se obrátit o radu, ale i pomoc;  
CVVZ 2019; Kurz animovaného filmu; Senioři na setkání s novinářem; Humanitární pomoc Ukrajině...

Právě vyšel Občasník 3/2019

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, právě vyšlo třetí číslo – březen 2019 našeho Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.V obsahu mimo jiné  –  Kde najít nové pracovníky? Ale oni (ne)jsou? – Místa, kde je možné použít Euroklíč se stále rozšiřují – Než se Davídek narodil, nevěděla jsem, co znamená Raná péče – Za dvacet let bude v Česku každý osmý osmdesátník – Opět přeplavali svůj La Manche – Básničky Marušky přišly z Rakouska – Jihočeská IC M se opět setkala s pracovníky Úřadu práce – 9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů bude v Českých Budějovicích – zasedání RSK pro území Jihočeského kraje – Co znamená profesní kvalifikace chůva? – Akce pro děti a mládež: Dobro-druzi – Česko-německý fond budoucnosti zve na kontaktní setkání v Lipsku – Ocenění Senior roku 2018 šla i do našeho kraje – Humanitární pomoc Ukrajině / Гуманітарна допомога Україні + vyjádření k situaci: Yevhen Perebyinis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice pro náš Občasník – Malá poznámka k Březovému lístku…

9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již  13. ročník soutěže.
Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 29. března 2019, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 26. dubna 2019  ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JČU v Českých Budějovicích.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM Tábor) se v roce 2019 uskutečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů již podeváté. 
Soutěžní kategorie 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně, 
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií  - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol  - tvořené pouze studenty středních škol
*  Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy 

Cena partnerů 9. ročníku jihočeského krajského kola 13. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

Pokračování textu 9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

česko-německé setkání už v březnu 2019

Máte zajímavý nápad na projekt, ke kterému by se vám hodila pomoc německého partnera? Pak vás zveme na česko-německé setkání, které se koná 22. března v německém Lipsku.
V jeho průběhu budete mít možnost seznámit se s potenciálními projektovými partnery ze sousední země, načerpat know-how a nalézt cesty k získání finančních prostředků.

Účastníkům setkání mohou být uhrazeny cestovní náklady i ubytování. Jako bonus budete moci navštívit knižní veletrh.

STAČÍ ZALISTOVAT NA STRÁNKY

Právě vyšel Občasník 02/2019

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
právě vyšlo druhé číslo - únor 2019 našeho Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
V obsahu mimo jiné  -  Je to záměrná manipulace s fakty?, Kniha, která se věnuje mikrokolektivům, Názory, postřehy, Startují nominace žena Českokrumlovska, Ani dnes najít si práci není jednoduché…, Zajímavý tip z Jižní Moravy, jednání o Březových lístcích a CVVZ 2019, Ani červená řepa nepřišla nazmar, Malé ohlédnutí za rokem 2018…