Martina Berdychová: Jak se hájit, neziskovky?

V souvislosti s dlouhodobou kampaní politiků i některých médií proti neziskovkám, která vyvrcholila návrhem ministryně financí krátit v příštím roce dotace o 20%, jsou publikována stanoviska a prohlášení mnoha NNO. Dozvídáme se, jak jsou potřebné, co vše pro občany dělají a také to, že se nebrání větší kontrole. Dokonce, že by se ještě něco dalo uspořit. Připomíná mi to obranu raněného organismu zahnaného do kouta. Ano, neziskovky jsou v koutě, ale už dávno, vlastně od doby, kdy se stal prezidentem Václav Klaus a po něm Miloš Zeman. Veřejný sektor si přiděluje zdroje schvalováním rozpočtů sám (z našich daní), podnikatelé si na sebe a své zaměstnance vydělají, zejména v době dlouhé konjunktury. Jen neziskový sektor doslova škemrá o dotace za nedůstojných podmínek. Ty jsou přitom rok od roku horší, přibývá byrokracie a dalších nesmyslných podmínek. O co později přicházejí peníze, o to více chodí kontrol.

Pokračování textu Martina Berdychová: Jak se hájit, neziskovky?

NEPŘEHLÉDNI: Sociální podnikání 13. 9. 2018

Naše střešní organizace Asociace NNO České republiky pořádá v září tohoto roku konferenci, jejímž tématem bude sociální podnikání v širších souvislostech. Žádáme proto naše členské organizace, aby na svých webových stránkách tuto akci propagovaly.

Přihlaste se na akci prostřednictvím tohoto formuláře: https://goo.gl/forms/JOiwLSFxR3Qk6oSu1

Pokračování textu NEPŘEHLÉDNI: Sociální podnikání 13. 9. 2018

Nominujte svojí oblíbenou organizaci do ocenění Neziskovka roku 2018

Máte ve svém okolí neziskovou organizaci, která by zasloužila ocenění za svou činnost?
Od 1. 6. 2018 byl spuštěn 6. ročník ocenění Neziskovka roku, ve kterém můžete až do 29. 6. 2018 nominovat svou oblíbenou neziskovou organizaci. Samotné neziskové organizace se mohou přihlašovat až do 14. 9. 2018. Kromě prestižního titulu a věcných odměn může získat zejména účinné nástroje pro zlepšení činnosti své organizace.

Hodnotící proces ocenění Neziskovka roku je založen na unikátní metodice „Zdravé organizační řízení“©. Tato metodika byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Na hodnocení  spolupracují nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR.

Slavnostní vyhlášení 6. ročníku Neziskovky roku se bude konat  26. 11. 2018.

 

Pokračování textu Nominujte svojí oblíbenou organizaci do ocenění Neziskovka roku 2018

Občasník – léto 2018

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

právě vyšlo další číslo Občasníku Asociace NNO Jihočeského kraje z.s..

V obsahu mimo jiné  -  Krátce – GDPR běží v plném proudu, Občanská společnost, Setkání celiaků v Brně, Nová poradna pro zdravotně postižené ve Vlachově Březí, GDPR je stále na pořadu dne, Prázdniny s českokrumlovským CPDM,  Podpořili dětský domov v Horní Plané, Praktická sebeobrana II, Názory a postřehy, Pomáhají s humorem, Projekt sochy a děti po šestnácté, ubránit se mohou umět i senioři 

Červnový kulatý stůl

PRAHA – Dovolujeme si vás pozvat na další kulatý stůl ANNO ČR tematicky věnovaný sledování dopadu společensky prospěšných organizací, a to 13. června dopoledne do Kampusu Hybernská…

Proč sledovat dopad? K čemu je to dobré a jak s danými informacemi dále pracovat? Co je to Impact Academy a jak může být přínosná pro Vaši organizaci?

Pokračování textu Červnový kulatý stůl