Politické strany v krajích až na výjimky s neziskovým sektorem nepočítají

Bedrychova-02Vyplývá to z analýzy letošních předvolebních programů, které centrálně či regionálně jednotlivé politické strany představily. Porovnáním jednotlivých programových dokumentů dospěla Asociace NNO k následujícím závěrům:
 Většina volebních programů zmínky o neziskovém sektoru obsahuje bohužel jen obecně a okrajově.
 Programy napsané pro jednotlivé kraje si často vzájemně protiřečí, což platí u obou hlavních politických stran (ČSSD i ANO2011)…

Pokračování textu Politické strany v krajích až na výjimky s neziskovým sektorem nepočítají

ANNO_logo1Konference k sociálnímu bydlení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na odbornou konferenci k sociálnímu bydlení s názvem Co je cílem sociálního bydlení? Pohled jednotlivých aktérů.

Konference se bude konat v úterý 27. 9. 2016, 9.00 –17.00 hodin, ve velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Kontaktní osoba: Marie Froulíková,

tel: 608 824736, mail: marie.froulikova@anno-cr.cz

Pokračování textu Konference k sociálnímu bydlení

aktualizováno: Mediavíkend zrušen

2016-MMC_Novinari_Stránka_01

TÁBOR – včera 8. září 2016 byla uzávěrka na médiavíkend – předpokládaná realizace příští týden, ale dnes v pátek 9. září jsme museli celou akci odpískat, i když od prvního ročníku soutěže školních novin a časopisů deklarují zástupci redakcí z celého Jihočeského kraje zájem o tuto aktivitu, a tak, když se nám konečně povede sehnat i nějaké peníze, pak je ticho po pěšině – tajemník naší asociace Dr. Václav Pavlík opakovaně posílal již od půlky června pozvánky, společně jsme to zopakovali na počátku školního roku… zajímavostí je, že se hlásily školy třeba ze Zlínského kraje, ale z Jihočeského? Kromě třeboňských základek –  ale v podstatě na bázi nezávazné – výsledek je ticho…    Pokračování textu aktualizováno: Mediavíkend zrušen

seminář: ÚČETNICTVÍ, DANĚ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

logo_web-ANNO-2016Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje za podpory Jihočeského kraje a Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

 

Vás srdečně zvou na seminář, který proběhne  ve středu 5. října 2016 od 10 do  14 hodin v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Pokračování textu seminář: ÚČETNICTVÍ, DANĚ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Vyšlo další číslo Občasníku

08-2016_ANNOJCK_Stránka_1V obsahu mimo jiné najdete  -  3. Zasedání pracovní skupiny Vzdělávání, 5.zasedání regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje, Médiavíkend, konference k sociálnímu bydlení, osobnost neziskového sektoru, seminář Účetnictví neziskových organizací, výzva Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Evropský týden sportu, Letní tábor pro děti ze sociálně vyloučené lokality, Pomůcka pro tvorbu časopisů,  představujeme nové členy – Vysoká škola evropských a regionálních studií z.ú, Střední škola informatiky a právních studií o.p.s., Sběrné místo nepeněžitých sbírek…

MMR podporuje vznik komunitních center

logo-mmrMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.

Slechtova-ministr„Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se mohou lidé setkávat, chodit na kulturní či společenské akce nebo se zde vzdělávat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Pokračování textu MMR podporuje vznik komunitních center