ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA

ČLENSKÁ SCHŮZE – VALNÁ HROMADA ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, ZAPSANÝ SPOLEK se  koná v úterý dne 7. listopadu 2017 od 15 hodin v Baby centrum Šikulka České Budějovice, Rudolfovská 634.

 • Účast všech členů nutná
 • Podrobnosti byly všem členům rozeslány 9. října
 • Program členské schůze:
 1. Zahájení členské schůze
 2. Schválení jednacího řádu členské schůze
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Projednání a schválení programu valné hromady
 5. Zpráva o činnosti a hospodaření Asociace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně hospodářského výsledku
 6. Dohoda o vzájemné spolupráci a partnerství uzavřená mezi Jihočeským krajem a Asociací NNO Jihočeského kraje z.s.
 7. Volby orgánů spolku
 8. Nominace zástupců Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. do pracovních skupin
 9. Plán činnosti Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. v roce 2017
 10. Rozpočet Asociace NNO Jihočeského kraje z.s. na rok 2017
 11. Diskuze – různé
 12. Projednání a schválení usnesení členské schůze
 13. Závěr a ukončení členské schůze

 

Mraky nad Barrandovem

Informační centrum pro mládež Český Krumlov a Městská knihovna Český Krumlov vá
s zvou na večerní promítání s besedou pro veřejnost s panem Stanislavem Motlem, ve čtvrtek 19. října od 18:00 v Městské knihovně v 
Českém Krumlově (oddělení pro dospělé, Horní 155, Český Krumlov) Vstup zdarma! Téma: Sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvězd. Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se předem nahlásí prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374.

Pokračování textu Mraky nad Barrandovem

Štěstí s překážkou již po čtvrté

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na náměstí Přemysla Otakara II. se letos konala již tradiční akce zvaná Štěstí s překážkou, aneb přijímejme život se všemi jeho barvami. Nedělní odpoledne, 17. září 2017, se budějovické náměstí zaplnilo rozličnými atrakcemi a reprezentativními stánky neziskových organizací. Akci měla na starost paní Alena Čarvašová. Moderovala ji společně s Radkem Bakalářem, hudebně akci podpořili Nezmaři a Heband. Akce vznikla také díky podpoře Statutárního města České Budějovice, dotačním programem Jihočeského kraje a spoluúčastí různých sponzorů.

Pokračování textu Štěstí s překážkou již po čtvrté