Kulatý stůl: Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče

Dobrý den, projekt Senioři v krajích pro vás připravil další On-line kulatý stůl, který se koná ve středu 23. června od 9 hodin. Jeho tématem je Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče. Registrujte se na besedu do čtvrtka 17. 6. 2021.

V programu setkání se podrobně dozvíte o roli rodinného průvodce a multidisciplinárního týmu v podpoře neformálních pečujících,  analýze oblasti dlouhodobé péče a nesoběstačnosti v kontextu komerčního pojistného produktu, o podpoře pečujících osob zaměřené na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajištění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečného domova, o roli samosprávy v podpoře neformálních pečujících a mnohem více.

Další informace nejen o kulatém stolu najdete na webu seniorivkrajich.mpsv.cz.

Pokračování textu Kulatý stůl: Podpora neformálních pečujících v kontextu udržitelného modelu péče

Zničíme se sami?

Ministerstvo životního prostřední za současného vedení jde na ruku ekologickým aktivistům, kteří velmi rádi využívají granty. Vytváří se dojem jako by problém sucha nejen na Šumavě byl vyřešen. Významný odborník na lesnictví, urbanismus a ekologii ing. arch. Pavel Valt už mnoho let bije na poplach. Doba nám přináší doslovná zvěrstva, která vypadají jako by všichni podporovali nekontrolovatelně množírny kůrovce. Ty jsou bezzásahová pralesní divočina, ideálně ještě s medvědy, tetřevy nebo zubry, kde není místo pro starousedlíky, turisty nebo návštěvníky.

Z nádherné mokré a vlhké Šumavy se tak stává důkladně suchá holina. Ještě počátkem padesátých let bylo možno při jejím poznávání každý den nalézt pramen… Udržení vody v krajině je naprosto prioritní potřebou, většina minulých vyspělých civilizací zanikla suchem. Trvale se klimaticky přibližujeme mediteránu Středozemí, a proto je nezbytné poučit se z tamního vývoje. Po likvidaci jedinečných vavřínových, cedrových, dubových a borových lesů zůstanou pouze samovolně trnité stálezelené křovité porosty macchií, případně biotop nízkých polokeřů garrigue.

Více se dozvíte na http://www.urbioprojekt-valtr.cz/aktuality.html 

První místo pro KreBul

KreBul, o.p.s., zakládající člen Asociace NNO Jihočeského kraje, byla dnes vyhlášena vítězem kategorie malá společnost v rámci ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+.
Organizátory soutěže jsou Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Ministerstvo práce a sociálních věcí a soutěž zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. 
Děkujeme za nominaci Hance RH+ Rabenhauptové a odborné porotě ze tento nádherný výsledek. 
Slavnostního vyhlášení online se zúčastnila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která nad oceněním převzala záštitu.

https://www.jcpakt.cz/oceneni-55

Pokračování textu První místo pro KreBul

Webinář ČMA s MUDr. Janem Vojáčkem

Vážení přátelé,
v rámci dlouhodobé nápomoci organizacím pečujícím o lidské zdraví vás zveme na webinář ČMA s MUDr. Janem Vojáčkem, který představí fenomén takzvané funkční medicíny. Ta se na rozdíl od zastaralého modelu potlačení symptomů soustředí na odhalení a vyléčení příčiny nemocí. https://www.janvojacek.cz/

Datum konání: úterý 25. května 2021 od 15 do 16:00 hod.

Pokračování textu Webinář ČMA s MUDr. Janem Vojáčkem

Plánování seniorské politiky na úrovni obcí

Dobrý den,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na další On-line kulatý stůl v Jihočeském kraji. Uskuteční se ve čtvrtek 25. května od 9.45 hodin a jeho tématem bude Plánování seniorské politiky na úrovni obcí
Registrace probíhá do úterý 23. května, a to na mailu alena.bartikova@mpsv.cz. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je 2 hodiny. Změna programu je vyhrazena.
Budeme rádi, když účast potvrdíte a kulatého stolu se zúčastníte. 
Bc. Alena Bártíková, DiS., 
krajská koordinátorka projektu pro Jižní Čechy

Školní časopisy 2021

Dobrý den všem,
sběr časopisů bude jako loni do 30. června 2021, hodnotit budeme přes prázdniny a vyhlášení proběhně 24. září 2021.

11. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 15. ročník soutěže. 
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov a ICM Prachatice) se v roce 2021 uskutečňuje jedenácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.
Soutěžní kategorie 
* žáci I. stupně (v redakci pouze žáci prvního stupně) 
* žáci II. stupně (pokud je v redakci jeden a více žáků II. stupně) 
* žáci střední školy (pokud je v redakci jeden a více žáků SŠ) 
* ostatní časopisy (speciální školy, oddílové časopisy, půlnoční noviny a podobně) 

Letos stačí alespoň jedno vydané číslo, podmínka je pouze školní rok 2020/2021, abychom Vám co nejvíce zpřístupnili možnost zúčastnit se. Oficiální pozvánku na jihočeské krajské kolo s přihláškou je na webu www.skolnicasopisroku.cz.

Pokračování textu Školní časopisy 2021

On-line kulatý stůl: Nouzový plán péče

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na další On-line kulatý stůl v Jihočeském kraji. Uskuteční se ve čtvrtek 6. května od 9:30 hodin a jeho tématem bude Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího, mapa podpory pečujících či Seniorská obálka Mini.

Registrace probíhá do úterý 4. května, a to na mailu alena.bartikova@mpsv.cz. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je 2 hodiny. Změna programu je vyhrazena.

Bc. Alena Bártíková, DiS.