MÉDIA A MY

PLANÁ NAD LUŽNICÍ / JIŽNÍ ČECHY – Hlavním cílem projektu je podpora redakcí školních novin a časopisů a zvyšování mediální gramotnosti dětí a mládeže v Jihočeském kraji. Účastníci prostřednictví aktivní účasti na projektu získají základní znalosti o mediální („novinářské“) tvorbě a další zkušenosti a dovednosti pro práci ve svých redakcích školních časopisů. Obsahem Media víkendu jsou neformálně vzdělávací aktivity, tematické hry, workshopy a informace, jejichž společným námětem je mediální gramotnost. Víkendový pobytový Média víkend pro děti a mládež od 13 – 18 let.

Pokračování textu MÉDIA A MY

MMR podporuje vznik komunitních center

logo-mmrMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center. Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.

Slechtova-ministr„Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se mohou lidé setkávat, chodit na kulturní či společenské akce nebo se zde vzdělávat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Pokračování textu MMR podporuje vznik komunitních center

Sběrné místo nepeněžitých sbírek děkuje dárcům i dobrovolníkům

Před půl rokem Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Prachatice, člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje zřídilo Sběrné místo nepeněžitých sbírek v prostorách půjčovny kompenzačních pomůcek. Soustřeďuje zde sběr humanitárních a charitativních materiálních sbírek. Projekt sběrného místa zaštítil několik již fungujících sbírek. Koordinátorem všech sbírek se stala dlouholetá dobrovolnice Marie Bednárová.20160114_113037

Pokračování textu Sběrné místo nepeněžitých sbírek děkuje dárcům i dobrovolníkům

Právě vyšel nový Občasník

Přátelé, původně měl náš Občasník vyjít až v září 2016, ale doba byla tak „našlapaná“, že jsme vydali, i když narychlo, další, a to Prázdninový občasník.

* Navíc jsme přijali dalšího řádného člena naší asociace , ale to už jste určitě zjistili v kontaktech – Seznam členů...

* Výroční zpráva 2015 je na http://www.annojck.cz/anno/dokumenty-anno-jck/2016-dokumenty/2015-vyrocni-zprava.

Přejeme všem krásné letní měsíce…

07-2016_ANNOJCK-nahled-2_Stránka_1

Členská schůze – valná hromada 2016

ja-s2ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pondělí 27. června se uskutečnila valná hromada – členská schůze Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Jednání bylo úspěšné a splnilo všechna očekávání.
Byla přítomna nadpoloviční většina jihočeské asociační valné hromady – členské schůze.
Na programu bylo schválení jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise, projednání a schválení programu jednání, projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015 včetně hospodářského výsledku a schválení výroční zprávy, informace o činnostech a aktivitách delegovaných zástupců ANNO JČK v celostátních a regionálních orgánech a institucích, plán činnosti na rok 2016, schválení rozpočtu na rok 2016, diskuze a projednání a schválení celkového usnesení valné hromady – členské schůze. Nakonec došlo i na prohlídku objektu hostitelů Baby centra Šikulka…
* Materiály budou postupně doplňovány na naše webové stránky, včetně Výroční zprávy

* 10. valná hromada Asociace NNO České republiky se konala 23. června v Modřanech. Více na stránkách http://anno-cr.cz/

_DSC0049

Otazníky neziskovek kolem Občanského zákoníku

JIŽNÍ ČECHY – Ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnil jedna z dalších aktivit partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje majících v oblasti působnosti neziskový sektor, se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“.

_DSC0036

Pokračování textu Otazníky neziskovek kolem Občanského zákoníku