STAŇTE SE ANDĚLEM DOBRÉ VŮLE

Zapojte svoje srdce. V Ukrajině denně umírají nejkrásnější chlapci za svou vlast, umírají civilisté, umítají matky, umírají děti. A ti, co přežili v nedávno osvobozených se bez naší pomoci neobejdou.
Otevřete své srdce pro hrdiny i pro ty kteří jsou nuceni žít v rozbitých domech na pokraji životní existence. Těm všem nyní můžete pomoci. I třeba na poslední chvíli.

Pokračování textu STAŇTE SE ANDĚLEM DOBRÉ VŮLE

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2022

https://www.cvvz.cz/

Skuteč11.– 13. listopadu 2022

Co je to CVVZ?

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

Jejím posláním je vytvořit prostor, kde můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů.

Účast na všech aktivitách je volitelná a pro ty, kteří dávají přednost klidnému sdílení zkušeností, je k dispozici pohodlné zázemí čajovny.

Pokračování textu Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2022

Doporučujeme shlédnout zpravodaj Klubu kreslířů a humoristů z jejich letní činnosti – povoleno rozšiřovat.

Občasník 6/2022

Vážení přátelé, kamarádi, příznivci… 

právě vyšlo šesté číslo našeho Občasníku Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje – 6/2022 červen, a tak přejeme hezké počteníčko… a zachovejte nám přízeň

p.s. na podzim vyjde (už je v tiskárně) další nízkonákladová publikace kreslených vtipů Život kolem nás. Zájemci o předcházející (ještě jich několik máme) mají možnost si objednat na annojck@seznam.cz

Letošní soutěž školních časopisů a novin zná už své vítěze

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pátek 20. května 2022 se konalo vyhodnocení školních časopisů a novin ve Studenském klubu Kampa. Letos už šlo o dvanáctý ročník soutěže. Celkem se účastnilo 27 školních časopisů a novin. Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Klímy. Celkově se přihlásilo 27 školních časopisů a novin, které i letos přinesly mnohé zajímavé pohledy tvůrců periodik žáků a studentů, ale i pedagogů.

Pokračování textu Letošní soutěž školních časopisů a novin zná už své vítěze

Vážení,

rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách Úřadu vlády ČR byly zveřejněny dvě otevřené výzvy:
1/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka za neziskový sektor do Platformy programového partnerství pro začleňování, přístup ke službám a materiální pomoc OPZ+
2/ Výzva k podávání přihlášek na člena a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2021-2027

Nominace přijímáme do čtvrtka 28. dubna 2022. Nominační formulář včetně všech příloh naleznete v Aktualitách Rady vlády pro NNO na níže uvedených adresách:

Pokračování textu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o zahájení veřejných konzultací k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024, které byly dne 18. března 2022 vyhlášeny Ministerstvem spravedlnosti za účelem sběru návrhů na závazky do zmíněného akčního plánu. Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, ideálně e-mailem na vyhrazenou adresu OGP@msp.justice.cz anebo poštou na adresu uvedenou v přiloženém materiálu, nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy můžete přijít prezentovat také osobně (i on-line) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno.

Předchozí registrace na workshop je nutná a o vyjádření Vašeho zájmu se workshopu zúčastnit Vás prosím opět nejpozději do 5. dubna 2022.

 

Pokračování textu Akční plán České republiky Partnerství