Nejlepší školní časopis jsou ve Strakonicích, Borové Ladě, Plané nad Lužnicí, Dubé, Českých Budějovicích i v Písku

Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupová soutěž, otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné i elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj.

Titul „Školní časopis roku“ v Jihočeském kraji získaly redakce v soutěži o nejlepší školní časopis letošního roku školní (viz tabulka).

Letos opět za vším bylo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. a člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s., a to pod záštitou Mgr. Pavla Klímy, člena Rady Jihočeského kraje, náměstka hejtmana Jihočeského kraje

Vyhlášení výsledků 13. ročníku Jihočeského krajského kola, 17. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů bylo v Jihočeském kraji v pátek 19. května 2023 ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.ý kraj nikoho nepřiohlásil…

Pokračování textu Nejlepší školní časopis jsou ve Strakonicích, Borové Ladě, Plané nad Lužnicí, Dubé, Českých Budějovicích i v Písku

Dobrý skutek 2023

„Když se rozhoduji pro dobrý skutek, podávám víc než ruku, to nesu na dlani i své srdce.“ Petr Hájek – Balú

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu myšlenky konat dobré skutky a vlastních aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. V roce 2023 se jedná o pilotní projekt výzvy fondu Dobrý skutek. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech.

Fond Dobrý skutek vyhlašuje dvě výzvy:

  • 1. Podpora výchovy k dobrým skutkům 
    V této výzvě je cílem ocenit oddíl/šestku/družinu/středisko za snahu o navrácení konání dobrých skutků do programu a výchovy včetně realizace nových, zajímavých a neotřelých forem. Musí se jednat o nově pojatou formu výchovy ke konání dobra, oživení programu družiny/oddílu a vytvoření nového impulsu pro oddíl. Cílem není podpořit běžnou činnost a tradiční akce oddílu.
  • 2. Konáme dobré skutky
    V této výzvě je cílem umožnit vykonat “velký” dobrý skutek pro své okolí a přispět k úhradě nákladů s tím spojených. Projekt má přinést inspiraci a radost i lidem mimo komunitu oddílu nebo střediska. Cílem podpory není oživení starých tradic oddílu, ale uskutečnění nových aktivit oddílu/střediska pro místní komunitu.
Pokračování textu Dobrý skutek 2023

POMOC PRO UKRAJINU

Uplynulo již čtrnáct měsíců od ruské invaze do Ukrajiny. Válka, která zasáhla všechny nejen v Ukrajině, ale i v České republice. Do loňského února o válku Ruska proti Ukrajině, která začala již v roce 2014, nejevil téměř nikdo zájem. Bylo nás tehdy pár, kdo začal pomáhat již na začátku války.

Bydlel jsem tenkrát v Jižních Čechách. Jezdili jsme se stánkem od města k městu, sbírali materiální pomoc a vysvětlovali, že Rusko napadlo Ukrajinu. Pracovali jsme bez ohledu na to, že většinová společnost si nepřipouštěla, že někde v Evropě probíhá válečný konflikt. Na Ukrajině umírali lidé v boji s ruským agresorem a Evropa mlčela.

Pokračování textu POMOC PRO UKRAJINU

Pomáháme Ukrajině od roku 2015

Cesta s humanitární pomocí do Ukrajiny v květnu?

No nevím. Zatím máme připraveno několik málo krabic s materiální pomocí. Chápu, že v Česku je situace také složitá, ale v Ukrajině se bez naší pomocí neobejdou. 
Nerad porušuji, co jsem slíbil. Při předchozích cestách to bylo vždy 100 000 na potraviny, 50 000 hygienické potřeby a dalších 100 000 např. na zdravotnické vybavení pro vojáky. 
Nyní na začátku května jsme na minimu cílové částky. 
Znovu se obracím na firmy, které si mohou dar odečíst z daní. Musíme tedy čekat, až naplníme auto tak, aby cesta s humanitární pomocí měla nějaký smysl.
Nemá význam jet s minimem materiální pomoci. Náklady na dopravu nejsou zrovna nejmenší, a tak je potřeba, aby náklady na cestu se pohybovali maximálně okolo 10 procent z ceny materiální pomoci. 
Já mohu čekat, až získáme potřebné množství k uskutečnění cesty. Lidé ve válečné zóně čas nemají. Jsou na naší pomoci závislí. Prosím znovu a znovu. Pomozte prosím...
Petr Oliva, spolek Humanitární pomoc Ukrajině

Pokračování textu Pomáháme Ukrajině od roku 2015

Vyšly březnové Ledax NOVINY

55. číslo Ledax NOVIN přineslo nově 12 stran, větší písmo, více fotografií, více informací.
Určitě si nenechte ujít velmi zajímavý rozhovor s Jindrou Jeníkovou, českobudějovickou výživovou poradkyní. Mimo jiné se dozvíte proč je vepřová s knedlíkem a zelím vyvážené jídlo. Určitě vás potěší a na jaro naladí úvodník Mirky Nezvalové na téma "poslové jara". Vyluštěte tajenku křížovky a pošlete ji, můžete vyhrát dárkový koš. A nezapomeňte napsat, jak se vám "nové" Ledax NOVINY líbí. Pěkné čtení.

PODPOŘTE, DĚKUJEME

PETR OLIVA plánuje další cestu s humanitární pomocí. Na Ukrajinu jezdí se svým týmem už od roku 2015 (poslední mise najdete na http://www.annojck.cz/archiv/5861)
Odjezd do Ukrajiny v první polovině května.
Kdo můžete, podpořte materiální pomocí, nebo finančním darem na cestu (nafta).
Děkujeme
Za team Humanitární pomoc Ukrajině Petr Oliva

Číslo účtu:2501638335 / 2010

Info. na tel.: 777 561 085 denně od 9 do 17 hod.
AUTA PRO UKRAJINSKÉ OBRÁNCE!!!
Přispějte prosím na nákup formou daru. Můžeme dar odečíst z vašich daní.
2x Ford Transit - bílý 41 000 a červený 39 000 Kč. Spěchá. Je potřeba získat finanční prostředky do konce dubna.

Pokračování textu PODPOŘTE, DĚKUJEME

Nový časopis Sociální pracovník

Místo úvodu
S časopisy v neziskovém sektoru je to fakt prazvláštní. Po mnoha letech se odmlčel i jihočeský Občasník Asociace NNO JČK, protože vše bylo jen na bývalém předsedovi asociace, dopisovatelů bylo fakt žalostně málo a ostatní si jeho práce nevážili. Vše dělal nezištně a na vlastní náklady (ne nějaké organizace nebo asociace). Takhle je to u nás v Čechách. 
Konečný výsledek byl v PDF, rozesílám zadarmo na více než tisíc živých adres, majitelů e-mailů, kteří měli o občasník zájem. Mnozí by v něm i rádi uveřejnili něco od nich, ale ne z Jihočeského kraje. Vždy nejmenší, mnohdy skoro žádná, byla reakce členů jihočeské asociace, a tak po mnoha letech vydávání v prosinci 2022 skončil. Nikoho to nic nestálo, bylo to zadarmo, jen bývalý předseda s tím měl mnoho práce a vkládal do toho osobní finanční a materiální prostředky, a tak se jen smaže deset let práce někoho, koho už nepotřebujeme. Vycházelo většinou osm, dvanáct až šestnáct stran. Ročně vycházelo osm až deset čísel. Poslední číslo si lze najít na našich webovkách http://www.annojck.cz/wp-content/uploads/2022/12/08-2022_ANNO-JCK.pdf
Dnes bychom vám rádi představili nový odborný časopis Sociální pracovník, nástupce Listů sociální práce, který vyšel v tomto týdnu. Časopis bude přinášet větší počet článků spojených s praxí, s konkrétní uchopitelností a použitelností v každodenní práci, včetně zahraničních poznatků. I nadále se bude zaměřovat na sociální práci ve všech různých oborech, tedy nejen v sociálních službách.
V souvislosti s tím došlo také k rozšíření redakční rady o zástupce státní správy, měst a obcí, vzdělavatelů a dalších odborníků.
Časopis si můžete objednat přes distributora, společnost SEND, na webu www.send.cz nebo e-mailu: send@send.cz. Podrobnosti o časopise naleznete na webu www.listysp.cz.
Roční předplatné (4 čísla časopisu) – 199 Kč / 8 €
V úterý 30. 5. 2023 se koná již tradiční překážkový závod SŠIPSák, který bude probíhat ve sportovním areálu SKP České Budějovice.
Přihlášky zasílejte na e-mail petrik@stredniskola.czkam napíšete název školy, počet týmů, jména účastníků po týmech a kontaktní osobu.
Veškeré informace najdete níže kliknutím na tento odkaz.
Hlavní organizátor:
Mgr. Jindřich Petřík
723904038
petrik@stredniskola.cz