Občasník 7/2022 listopad

Drazí přátelé a kamarádi, právě vyšlo sedmé číslo Občasníku v letošním roce. Ano, už je to tady a máte tam spoustu zajímavého a inspirativního čtení…. Najdete tady zamyšlení Ladislava Špačka o Václavu Havlovi nebo pozvánku na CVVZ 2022, článeček o Papučovém dni, sportovním dni seniorů, ale i ohlédnutí za jejich plesem... Také... jaké je to s aktivitou členů naší asociace apod. Nezapomínáme ani na kompenzační pomůcky nebo pomoci Ukrajině.   


Datové schránky!!!

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.
Datová schránka bude zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod. 
Právnickým osobám budou rozeslány přístupové údaje dopisem. 
Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

 

Jako každý rok spouští Asociace nestátních neziskových organizací v ČR nominace do soutěže Osobnost neziskového sektoru, která je naší hlavní akcí. Hledáme pracovníky v neziskových organizacích, kteří svou činností dlouhodobě přispívají k tvorbě silné občanské společnosti a v uplynulém roce se obětovali pro své blízké nad rámec pracovních povinností. Zasílejte nám své nominace a pomozte nám šířit povědomí o soutěži mezi dalšími neziskovými organizacemi!

Termín pro zasílání nominací je do 31. října 2022.

Pokračování textu Osobnost neziskového sektoru 2022

STAŇTE SE ANDĚLEM DOBRÉ VŮLE

Zapojte svoje srdce. V Ukrajině denně umírají nejkrásnější chlapci za svou vlast, umírají civilisté, umítají matky, umírají děti. A ti, co přežili v nedávno osvobozených se bez naší pomoci neobejdou.
Otevřete své srdce pro hrdiny i pro ty kteří jsou nuceni žít v rozbitých domech na pokraji životní existence. Těm všem nyní můžete pomoci. I třeba na poslední chvíli.

Pokračování textu STAŇTE SE ANDĚLEM DOBRÉ VŮLE

Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2022

https://www.cvvz.cz/

Skuteč11.– 13. listopadu 2022

Co je to CVVZ?

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.

Pokračování textu Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2022

Doporučujeme shlédnout zpravodaj Klubu kreslířů a humoristů z jejich letní činnosti – povoleno rozšiřovat.

Občasník 6/2022

Vážení přátelé, kamarádi, příznivci… 

právě vyšlo šesté číslo našeho Občasníku Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje – 6/2022 červen, a tak přejeme hezké počteníčko… a zachovejte nám přízeň

p.s. na podzim vyjde (už je v tiskárně) další nízkonákladová publikace kreslených vtipů Život kolem nás. Zájemci o předcházející (ještě jich několik máme) mají možnost si objednat na annojck@seznam.cz